Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №21
Хазна: 283,389 1,501 2 2,749 300 626
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 29 (макс: 30) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 7:40
Дипломация: