Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: no_band [3]
Девиз: Mala Fama
Сайт: https://youtu.be/M8-UuTGcMtg
Класация: №63
Хазна: 5,522,545 138,240 3 992,471 188 487
Лидер: бъгита[15]
Членове: 5 (макс: 20) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.