Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Ong bang [15]
Девиз: Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.
Класация: №17
Хазна: 97,941 16,695 22 713,408 74 18
Лидер: Ловецът[14]
Членове: 15 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация: