Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Lucky [15]
Сайт: www.youtube.com/watch?v=yo_d_RGkP5Y
Класация: №17
Хазна: 992,403 515,109 6 86,056 3,569 3,199
Лидер: pateto olia[15]
Членове: 10 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 7:40 — 17:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.