Автомобили

Построй собствен автозавод!

Всички играчи от 6-то ниво могат да си сглобят бегачка и пътуват с нея в различните части на света.

Събиране на части

Като за начало трябва да съберете достатъчно авточасти, от които ще се сглобяват колите. Частите се получават от различни места в играта:

Сандъците от метрото
Пощенските кутии, които се получават от патрул.
Дуелите с останалите играчи също носят детайли. И за да не прекарвате в играта прекалено много време, детайли се получават от първите 15 дуела.
За всяка поръчка в Ловния Клуб ще получите Лотариен билет, от който имате шанс да спечелите частите.

Колкото е по-високо нивото ви, толкова повече детайли ще ви
се падат от всеки сандък и от всеки дуел!

Строеж на цеховете

След като съберете детайлите, отидете в автозавода и постройте 4 цеха: цех за волани, цех за гуми, цех за двигатели и цех за купета.
Колкото е по-високо нивото ви, толкова повече цехове ще бъдат достъпни за построяване:

 • 6 ниво - цехове 1 ниво;
 • 7 ниво - цехове 2 ниво;
 • 8 ниво - цехове 3 ниво;
 • 9 ниво - цехове 4 ниво;
 • 10 ниво - цехове 5 ниво.

Строителството на цеховете заема определено време: едновременно може да се строи само един цех или сглобява само една кола. Строителството на цеха може да бъде ускорено срещу малко количество дини, но не по-често от 4 пъти за ден.

Гараж

За да има къде да си съхранявате колата, трябва да купите гараж в Бърлогата или допълнително място. Максимум в гаража може да има 6 места:

 • гараж (достъпно на 6 ниво) — 9000, 20
 • 2 места (достъпно на 6 ниво) — 15000, 60
 • 3 места (достъпно на 7 ниво) — 20000, 100
 • 4 места (достъпно на 8 ниво) — 25000, 250
 • 5 места (достъпно на 9 ниво) — 35000, 500
 • 6 места (достъпно на 10 ниво) — 50000, 1000

Автомобили

След като построите 4 цеха от едно ниво и купите гараж, ще имате възможност да си сглобите кола. Всяко ниво на цеховете отваря възможност за сглобяване на нова бегачка, който ще дава по-голям бонус от пътуване.

 • Цехове 1 ниво - бегачка «Траби», бонус: 14
 • Цехове 2 ниво - бегачка «Голф», бонус: 18
 • Цехове 3 ниво - бегачка «Дача», бонус: 24
 • Цехове 4 ниво - бегачка «Пижо», бонус: 32
 • Цехове 5 ниво - бегачка «Фокусник», бонус: 42

Може да сглобите кола, ако всички необходими цехове са построени. Сглобяването отнема време и през това време няма да можете за сглобявате нов автомобил или да подобрявате цеховете. Ускоряването на сглобяването също е невъзможно.

Не е задължително да сглобявате всички автомобили подред, можете да сглобите определена кола и целенасочено да подобрявате цеховете, необходими за нея. Няма ограничение и за сглобяване на еднакви автомобили, може да се сглобят 10 еднакви автомобила, стига да има достатъчно място в гаража.

Пътувания

След сглобяването на първата кола (независимо от нивото), в гаража стават достъпни 6 базови пътувания, които дават бонус към даден показател за 4 часа:

Всяко пътуване може да се използва веднъж дневно: в 00 ч. таймерът на пътуването се занулява и можете да изпратите свободна кола в това направление.

На пътуване може да се изпрати всяка свободна кола. От пътуването зависи показателят, към който ще получите бонус, а от колата - количеството.

В края на пътуването автомобилът се нуждае от технически преглед и затова след път автомобилът е недостъпен за определен период от време. След като приключи прегледът, колата може да се изпрати на друго пътуване.