Войни на банди

Профил на бандата

На страницата на профила на бандата се виждат нейните основни характеристики, които влияят на провеждането на боя между банди: престиж и съответстващите звания, определящи възможността за нападение на тази или онази банда; оборудването на бандата с 10 нива подобрения, позволяващо получаване на предимство в класациите; хазната на бандата.

Оборудване на банди

В оборудването на банди има 10 нива за подобряване на атаката и защитата. Дадените подобрения добавят към показателите на героите бонуси, чийто списък може да се види в регалиите на бандата в профила на героя.

Складът е необходим е за покупка на изразходващи се материали.
Внимание! Не се разрушава при загуба на война.

Увеличението на атаки, на първо ниво е представено в магазина под формата на Тапишони. Увеличават показателите на атаката на членовете на бандата в боеве срещу противника, както във война, така и в мирно време. Има 10 нива на модификация.
За закупуването на дадено подобрение се изисква определено ниво на престиж.

Увеличението на защитата, на първо ниво е представено в магазина под формата на знак СТОП. Увеличава защитните показатели на членовете на бандата в боеве срещу противника във война и в мирно време. Има 10 нива на модификация.
а закупуването на дадено подобрение се изисква определено ниво на престиж.

Сертификатът на пацифиста позволява да изберете време за ненападение (време, през което няма да участвате в групови боеве и също така няма да бъдат избивани зъби във войните на банди). Всяко ниво дава възможност за увеличаване на времето за ненападение с 1 час. Има 10 нива на модификация.
Внимание! Не се разрушава при загуба във война.

По време на война може да се увеличава складът, да се купуват защитни и атакуващи съоръжения. Те започват да действат веднага след покупката. Но не може да се променя времето за ненападение (това време, което се получава от Сертификат на пацифиста). Самият сертификат обаче може да се модифицира, като това изменение ще влезе в сила при следващата война.

Времето на пацифиста и в двата етапа на войната за двете страни е еднакво и се определя от сертификатите на двете страни. Т.е. в това време нито една от страните няма да може да избива зъби и да участва в „Очи в очи“.

Войни на банди

Войната на банди – това е главният метод за премерване на силите и изясняване кой е по-як.

Войната се разделя на 3 етапа: подготвителен, първи и втори. Максималният срок за водене на война е 5 дни. Ако за 5 дни нито една от страните не надделее, то победата отива при защитаващата страна.

Обявяване на война

За да започнете бойни действия, първо трябва да обявите война. За тази цел трябва да намерите банда и да натиснете бутона за обявяване на война.
Съществуват ограничения за нападение: можете да нападнете само банди, които е намерила търсачката. Търсачката първо изкарва близки по сила банди, достъпни за нападение. Ако не са открити близки по-сила банди, тогава критериите за търсене се разширяват.

Обявяването на войната струва 10% от хазната на противника. Тази сума се взима и изчезва.

В случай на победа атакуващият взима 20% от хазната на защитаващата банда, а също така разрушава едно от укрепленията (или последното атакуващо, или последното защитаващо) и получава 70% от неговата стойност в своята хазна.

В случай на загуба атакуващата банда губи 20% от своята хазна. Укрепления в този случай не се разрушават.

Наградните суми (20% от хазната) се определят в момента на започване на войната и се замразяват.

На страницата на бандите може да се види дата и час, в който бандата може да бъде нападната, а също така и времето, когато самата банда може да обяви война.

Обявяването на война на друга банда добавя 1 точка към престижа на атакуващата банда.

Подготвителен етап на войната

От обявяването на войната до нейното фактическо начало играчите имат 24 часа за подготовка.

Внимание! Първият етап на войната стартира не точно след 24 часа, а в началото на първия кръгъл час след изтичането на тези 24 часа. Например, ако сте обявили война на 3 февруари в 19:20, то първият етап ще започне на 4 февруари в 20:01. В логовете на героя пристига уведомление, което обявява началото на първия етап.

Също така, в профила на бандата ще е написано, че войната свършва на 8 февруари 19:20. Ако до тогава не са избити всички зъби от атакуващата банда, то войната ще завърши на 8 февруари 20:01 минута с победа за защитаващата банда.

Първи етап на войната

В първия етап играчите трябва да избиват зъби на противниците. Е, разбира се, не всички – по 3 бройки от всеки стигат.

Който избие пръв нужната бройка, печели първия етап на войната. За да избиете зъб, трябва да нападнете противника и да го победите в дуел.

Един играч може да избие на един и същи противник зъб не по-често от веднъж на 24 часа.

Съюзниците също могат да избиват зъби, но не е нужно да избивате зъбите на самите съюзници.

Играчите, на които вече са им избити 3 зъба, също могат да избиват зъби.

На лидерите на бандите се избиват златни зъби, но те се зачитат както обикновените.

Ако първият етап е спечелен от защитаващата страна, то войната завършва с тяхна победа. Ако първият етап е спечелен от атакуващата банда, то войната преминава във втория етап. Ако за 5 дни нито една от страните не стигне до победа, то победата отива при защитаващата страна.

По време на първия етап на войната в профила на всеки член на вражеската банда се появява червена бележка: Член на вражеска банда. Трябва да се победи още N път(и). Когато играчът вече е победен достатъчно пъти, то бележката изглежда така: Член на вражеска банда..

Ако в дадения момент можете да нападнете противника и да му избиете зъб, то се появява и коментар: Можете да атакувате сега!.

Тъй като преди атаката атакуващите се готвят и чистят зъбите си с подсилваща паста, то те може да не се безпокоят, че ако изгубят ще им бъдат избити зъби. Зъби се избиват само на атакуваните.

Втори етап на войната

По време на втория етап на войната боевете протичат Очи в очи. Битките започват автоматически на всеки 3 часа (0, 3, 6, 9, 12 и т.н.). Който победи в повече боеве във втория етап, то е победил и във войната.

Ако след края на войната броят на победите е равен, то се обявява равенство. В този случай защитаващата банда получава замразените средства (20% от хазната) на атакуващата банда. Освен това на двете банди се начислява по 1 точка и никакви съоръжения не се разрушават.

Войната може да завърши и по-рано от 5-дневния срок, ако една от страните има голяма преднина (ако другата банда не може да настигне противника с оставащото количество боеве).

В груповите боеве могат да участват само двете воюващи банди. Съюзниците могат да им окажат само морална подкрепа или като деморализират врага, като ги нападат в уличките.

По време на война

По време на война членовете на бандите могат да се нападат неограничен брой пъти. Трябва само да се спазват следните ограничения: нападения по индикатора на риск без да се смятат Машините на времето).

По време на война при победа над играч от противниковата банда от него се взимат двойно повече пари.

По време на война не може да се предлага, сключва и разтрогва съюз, а също така да се приемат или изключват членове на бандата.

В някои случаи е възможно разтрогването на съюзи и за това може да разберете по активния бутон. Не го натискайте, защото съюза ще бъде развален!

Между отделните войни

След като приключи война, атакуващата банда може да започне следваща война след 2 дни, но може да бъде нападната само след 1 ден.

Защитаващата банда може да нападне веднага, но не може да бъде нападана 2 дни. Ново нападение между същите две банди е възможно след 4 дни.

След регистрация на банда тя не може да бъде нападната в продължение на 14 дни, или докато тя самата не нападне някого.

Военни хитрости

Ако играчът е замразен или блокиран, той се смята за убит. Неговите зъби няма да влияят на войната, но ако се размрази, то той ще може да избива зъби.

Когато вашата банда атакува, вашите съюзници получават покана за присъединяване към войната. При нападение над вашата банда бандата ви и вашите съюзници автоматически се присъединяват към войната.

Попълване на хазната по време на война по никакъв начин не влияе върху наградния фонд. Наградните фондове се формират и резервират в момента на обявяване на войната.

За да се преодолее всякакво "седене" в защита: в полицията и «този играч вече е бил нападан преди по-малко от час», бандата може да закупи и използва специални предмети, позволяващи нападение въпреки горепосочените препятствия.

По време и след войната бойците-късметлии могат да си направят Огърлица от избити зъби, която да се използва като украшение (или регалия). За тази цел трябва да съберете 31 бели зъба и 1 златен и да купите специално конче. Ако по време на война не успеете да съберете достатъчно, не се отчайвате – останалото ще съберете от друга война.

Предмети за война

В Мола раздел «За банди» можете да купите полезни хитри предметчета, всяко от които по свой начин помага във войната. Всички тези предмети действат само по време на война.

Пасивните предмети (мехлемът Здраве+) действат автоматично. Останалите предмети се използват по желание при нападение: вие нападате играч и ако в дадения момент този играч не може да бъде нападнат, но имате в инвентара си необходимия предмет за заобикаляне на препятствието, то се появява специален бутон.

Фалшивият пропуск позволява необезпокоявано да влезете в полицейския участък и да нападнете врага, ако случайно е задържан от доблестните пазители на реда по време на война на банди.

Машината на времето помага да се прехвърлите 55 минути напред в бъдещето и да атакувате врага 5 минути след предишната атака. Машината позволява на няколко по-слаби членове на една банда да победят един силен противник, като го нападат последователно. Един играч може да се възползва от машина на времето не по-често от веднъж на 30 минути.

Будилникът позволява автоматически да влизате в груповите боеве на бандата през втория етап на войната (дори ако сте офлайн или замразен). За тази цел обаче в боевете трябва да остава свободно място след влизане на всички желаещи, които са онлайн.

Крем Здраве+, създаден по секретна рецепта, напълно ще възстанови вашето здраве, ако ви убият. Това е необходимо, ако ви нападат последователно с машина на времето: по този начин противниците няма да получат лесна 2-ра и 3-та победа.

Предметите се закупуват от лидера на бандата със средства от хазната. След покупката предметите отиват в склада, откъдето мога да бъдат взети в необходими количества от всички желаещи членове на бандата.

Предметите могат да бъдат закупувани по всяко време, дори по време на война.

ВАЖНО! Всички предмети, които се взимат от склада на бандата могат да бъдат използвани само и единствено докато сте член на тази банда. При напускането ѝ, те се губят и не можете да ги използвате.Това важи и за котките в чували.

Престиж на бандата

Престиж — това е показател на якост на бандата. Колкото е по-висок, толкова по-нагоре ще е бандата в класацията. С всяко ново звание на престиж пред бандата се появяват нови възможности в оборудването. Но трябва да не забравяте да го поддържате, тъй като на всеки три седмици той пада с 1 точка.

Получаване на точки престиж:
Нападение над друга банда: +1 точка
Победа във война: +2 точки
Всяка 3-та седмица: -1 точка

Ако бандата е получила ниво на престиж, то никой не може да го отнеме. Това означава, че точките на престиж не може да бъдат под нулата.

Засега съществуват 15 нива на престиж.